Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

Patron św. Dominikm Savio

Adres Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

ŚW. DOMINIKA SAVIO 1
Miejscowość Ostróda
Kod pocztowy 14-100
Gmina miasto Ostróda
Powiat ostródzki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Regon 04000354000217
Organ prowadzący TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Ostróda pod adresem ŚW. DOMINIKA SAVIO 1. Szkoła licealna mieści się na obszarze gminy Ostróda, powiat ostródzki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 04000354000217. Organ rejestracyjny dla Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące to powiat ziemski.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

Powiat ostródzki ma zarejestrowane 23 licea, a województwo warmińsko-mazurskie - 258. Na 1542 uczniów w powiecie przypada 23 innych liceów (67,04 na placówkę), a średnia w województwie to 93,76 (24189 wychowanków w wieku licealnym na 258 placówek).

Mapa