Liceum Ogólnokształcace


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcace

Patron Bartosz Głowacki

Adres Liceum Ogólnokształcace

Wyspiańskiego 8
Miejscowość Tomaszów Lubelski
Kod pocztowy 22-600
Gmina miasto Tomaszów Lubelski
Powiat tomaszowski
Województwo lubelskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcace

846642445
Strona
Regon 95115272000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Liceum Ogólnokształcace znajduje się w miejscowości Tomaszów Lubelski pod adresem Wyspiańskiego 8. Numer tel. do liceum to 846642445. Fax: 846643206. Liceum ma lokalizację na terenie gminy Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły licealnej można znaleźć pod adresem www.lo-tomaszow.pl. Liceum znajduje się w rejestrze pod numerem 95115272000000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Powstały również klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość licealistów pobierających naukę w placówce wynosiła 469, z czego 325 to wychowanki, a 144 stanowili uczniowie. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 13 liceów, a województwo lubelskie - 385. Na 1417 uczniów w powiecie przypada 13 innych licealnych szkół średnich (109 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 113,58 (43729 licealistów na 385 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki ustny podstawowy 1 60,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 61,00 % -
język polski pisemny podstawowy 167 63,30 % 99,00 %
język polski ustny podstawowy 167 78,10 % 99,00 %
język rosyjski pisemny podstawowy 15 77,10 % -
język rosyjski ustny podstawowy 15 81,10 % -
matematyka pisemny podstawowy 167 79,20 % 99,00 %
język angielski ustny podstawowy 151 80,80 % -
język angielski pisemny podstawowy 151 84,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki ustny podstawowy 60,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 3) 70 (z 167)
język niemiecki pisemny podstawowy 61,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 3) 44 (z 169)
język polski pisemny podstawowy 63,30 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 8) 42 (z 370)
język polski ustny podstawowy 78,10 % 1 (z 4) 1 (z 4) 3 (z 8) 88 (z 370)
język rosyjski pisemny podstawowy 77,10 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 4) 35 (z 186)
język rosyjski ustny podstawowy 81,10 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 4) 22 (z 184)
matematyka pisemny podstawowy 79,20 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 8) 15 (z 370)
język angielski ustny podstawowy 80,80 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 8) 27 (z 355)
język angielski pisemny podstawowy 84,00 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 8) 18 (z 358)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa