Publiczne Gimnazjum W Przesmykach


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Przesmykach

Adres Publiczne Gimnazjum W Przesmykach

Narutowicza 17
Miejscowość Przesmyki
Kod pocztowy 08-109
Gmina Przesmyki
Powiat siedlecki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Przesmykach

256412123
Regon 71164295200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Przesmykach mieści się w miejscowości Przesmyki pod adresem Narutowicza 17. Nr tel. do gimnazjum to 256412123. Numer fax: 256412123. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Przesmyki, powiat siedlecki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum można odwiedzić pod adresem przesmyki.mazowsze.me. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 71164295200000.

Nauka w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 61, z czego 30 to uczennice, a 31 stanowili gimnazjaliści. Powiat siedlecki ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2765 uczniów w powiecie przypada 33 innych placówek gimnazjalnych (83,79 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.81-1.84-1.35
2006-3.64-0.39-5.17
2007-5.48-1.85-5.63
2008-6.17-1.13-5.22
2009-6.7-0.43-3.2
2010-3.481.18-3.19
20110.620.022.49
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.78-0.671.51
2006-2.8-1.01-2.6
2007-5.07-0.44-1.04
2008-4.24-0.35-1.76
2009-1.37-0.613.4
2010-7.581.04-0.17
20115.520.374.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum