Publiczne Gimnazjum Nr 8 Specjalne


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 8 Specjalne

Patron Ksiądz Jan Twardowski

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 8 Specjalne

ALEJE JANA PAWŁA II 21
Miejscowość Stalowa Wola
Kod pocztowy 37-450
Gmina miasto Stalowa Wola
Powiat stalowowolski
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 8 Specjalne

158421031
Regon 83047625000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Publiczne Gimnazjum Nr 8 Specjalne mieści się w miejscowości Stalowa Wola pod adresem ALEJE JANA PAWŁA II 21. Telefon do gimnazjum to 158421031. Faks: 158421031. Placówka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Stalowa Wola, powiat stalowowolski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zss6stalowa-wola.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 83047625000000.

Nauka w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 26, z czego 14 stanowiły dziewczynki, a 12 stanowili chłopcy. Powiat stalowowolski ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 3266 uczniów w powiecie przypada 25 innych placówek gimnazjalnych (130,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 120,2 (69477 dzieci w wieku gimnazjalnym na 578 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.63-0.462.9
20064.34-0.81.96
2007-1.42-1.091.91
2008-0.160.933.63
2009-1.15-0.780
2010-4.12-0.99-0.2
2011-2.46-0.860.49
Rok Szkoła Gmina Powiat
20058.24-0.054.6
20069.7-0.543.34
20073.240.292.11
20082.391.282.82
2009-1.42-1.110.21
2010-3.57-0.47-1.06
20111.72-0.860.81

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa