Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Nr 2

Mickiewicza 15
Miejscowość Stalowa Wola
Kod pocztowy 37-450
Gmina miasto Stalowa Wola
Powiat stalowowolski
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

158426383
Regon 83120121200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 znajduje się w miejscowości Stalowa Wola pod adresem Mickiewicza 15. Numer tel. do szkoły to 158426383. Numer faksu: 158426200. Placówka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Stalowa Wola, powiat stalowowolski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem gim2stalowawola.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 83120121200000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce to 616, z czego 272 to dziewczynki, a 344 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 67 nauczycieli, z czego 60 na cały etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 8,57. Powiat stalowowolski ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 3266 uczniów w powiecie przypada 25 innych gimnazjów (130,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 120,2 (69477 dzieci w wieku gimnazjalnym na 578 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Stalowa Wola: 22
  • w gminie Stalowa Wola: 22
  • powiat stalowowolski: 41
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa