Przedszkole Integracyjne Nr 12 Im. J.ch. Andersena W Stalowej Woli


Najważniejsze informacje - Przedszkole Integracyjne Nr 12 Im. J.ch. Andersena W Stalowej Woli

Patron J.CH. ANDERSEN

Adres Przedszkole Integracyjne Nr 12 Im. J.ch. Andersena W Stalowej Woli

OKULICKIEGO 20
Miejscowość Stalowa Wola
Kod pocztowy 37-450
Gmina miasto Stalowa Wola
Powiat stalowowolski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Integracyjne Nr 12 Im. J.ch. Andersena W Stalowej Woli

158423205
Regon 83022077900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Integracyjne Nr 12 Im. J.ch. Andersena W Stalowej Woli mieści się w miejscowości Stalowa Wola pod adresem OKULICKIEGO 20. Numer tel. do przedszkola to 158423205. Numer faksu: 158423205. Jednostka przedszkolna mieści się na terenie gminy Stalowa Wola, powiat stalowowolski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.pi12.stalowawola.pl. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 83022077900000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 111, z czego 53 to uczennice, a 58 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 14 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 7. Powiat stalowowolski ma zarejestrowane 32 przedszkola, a województwo podkarpackie - 602. Na 1997 uczniów w powiecie przypada 32 innych przedszkoli (62,41 na placówkę), a średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Stalowa Wola: 22
  • w gminie Stalowa Wola: 22
  • powiat stalowowolski: 41
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa