Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych

HUTNICZA 12
Miejscowość Stalowa Wola
Kod pocztowy 37-450
Gmina miasto Stalowa Wola
Powiat stalowowolski
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Dla Dorosłych

158429523
Regon 18036174100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Stalowa Wola pod adresem HUTNICZA 12. Telefon do szkoły to 158429523. Nr faksu: 158448911. Gimnazjum działa na terenie gminy Stalowa Wola, powiat stalowowolski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 18036174100000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 45, z czego 8 stanowiły uczennice, a 37 to chłopcy. Powiat stalowowolski ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 3266 uczniów w powiecie przypada 25 innych placówek gimnazjalnych (130,64 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 120,2 (69477 gimnazjalistów na 578 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2009-22.24-0.780
2010-21.81-0.99-0.2
2011-25.68-0.860.49
Rok Szkoła Gmina Powiat
2009-19.76-1.110.21
2010-28.5-0.47-1.06
2011-22.74-0.860.81

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa