Publiczne Gimnazjum Im. Wincentego Witosa W Pławie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im. Wincentego Witosa W Pławie

Patron Wincenty Witos

Adres Publiczne Gimnazjum Im. Wincentego Witosa W Pławie

73A
Miejscowość Pławo
Kod pocztowy 39-305
Gmina Borowa
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im. Wincentego Witosa W Pławie

175815357
Regon 18035659100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im. Wincentego Witosa W Pławie znajduje się w miejscowości Pławo pod adresem - 73A. Numer telefonu do szkoły to 175815357. Fax: 175815357. Placówka gimnazjalna działa na terytorium gminy Borowa, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem gimplawo.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 18035659100000.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 135, z czego 78 to gimnazjalistki, a 57 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,75. Powiat mielecki ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 4144 uczniów w powiecie przypada 20 innych gimnazjów (207,2 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 120,2 (69477 gimnazjalistów na 578 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Pławo: 1
  • w gminie Borowa: 2
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2009-7.45-0.64-1.27
2010-0.710.962.67
2011-2.391.15.26
Rok Szkoła Gmina Powiat
2009-3.560.91-1.46
20101.580.023.5
2011-2.071.664.29

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa