Publiczne Gimnazjum W Brzozowicy Dużej


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Brzozowicy Dużej

Adres Publiczne Gimnazjum W Brzozowicy Dużej

83
Miejscowość Brzozowica Duża
Kod pocztowy 21-302
Gmina Kąkolewnica
Powiat radzyński
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Brzozowicy Dużej

833723406
Strona
Regon 03093182100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Brzozowicy Dużej mieści się w miejscowości Brzozowica Duża pod adresem 83. Nr tel. do szkoły to 833723406. Fax: 833723406. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Kąkolewnica, powiat radzyński , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum znajdziemy pod adresem www.zobd.republika.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 03093182100000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce to 63, z czego 26 to uczennice, a 37 stanowili chłopcy. Powiat radzyński ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 2175 uczniów w powiecie przypada 14 innych gimnazjów (155,36 na placówkę), a średnia w województwie to 138,94 (66828 dzieci w wieku gimnazjalnym na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.33-0.260.03
2006-3.970.41-0.1
20075.711.834.84
20081.67-0.372.51
20091.030.524.62
2010-7.710.53-0.56
20114.022.245.49
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.15-1.08-0.02
2006-5.680.610.06
20074.290.291.75
20082.050.530.1
2009-2.760.140.57
2010-5.440.79-0.21
2011-2.761.080.94

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa