Publiczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres Publiczne Gimnazjum

21a
Miejscowość Niedźwiedź
Kod pocztowy 32-090
Gmina Słomniki
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum

123881537
Strona
Regon 12003524400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum mieści się w miejscowości Niedźwiedź pod adresem 21a. Nr tel. do szkoły to 123881537. Nr faksu: 123881537. Gimnazjum działa na terytorium gminy Słomniki, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.zsniedzwiedz.szkolnastrona.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 12003524400000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 61, z czego 25 to uczennice, a 36 stanowili uczniowie. Powiat krakowski ma zarejestrowane 49 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 7895 uczniów w powiecie przypada 49 innych placówek gimnazjalnych (161,12 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Mapa

gimnazjum