Gimnazjum Nr 4


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 4

Patron ks.Prof.Józef Tischner

Adres Gimnazjum Nr 4

589
Miejscowość Mszana Górna
Kod pocztowy 34-733
Gmina Mszana Dolna
Powiat limanowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 4

183315247
Regon 49195840600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 4 znajduje się w miejscowości Mszana Górna pod adresem 589. Numer telefonu do gimnazjum to 183315247. Nr faksu: 183315247. Placówka gimnazjalna działa na obszarze gminy Mszana Dolna, powiat limanowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 49195840600000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce to 277, z czego 129 to uczennice, a 148 stanowili uczniowie. Powiat limanowski ma zarejestrowane 39 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 5376 uczniów w powiecie przypada 39 innych szkół gimnazjalnych (137,85 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.33-1.93-2.77
20062.540.361.78
2007-4.52-0.91-1.82
20081.710.313.33
2009-3.96-0.99-1.08
2010-3.2-1.84-1.76
2011-0.730.310.5
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.4-2.32-4.8
2006-1.23-1.34-1.65
2007-3.34-0.7-2.88
2008-0.79-0.79-0.75
2009-2.87-1.71-3.09
2010-5.23-2.2-2.93
2011-2.77-0.35-0.91

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa