Gimnazjum Publiczne W Koninie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Publiczne W Koninie

Patron im. Katarzyny Smreczyńskiej

Adres Gimnazjum Publiczne W Koninie

211
Miejscowość Konina
Kod pocztowy 34-735
Gmina Niedźwiedź
Powiat limanowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Publiczne W Koninie

183317015
Strona
Regon 12009110700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Publiczne W Koninie mieści się w miejscowości Konina pod adresem 211. Numer telefonu do gimnazjum to 183317015. Nr faksu: 183317015. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Niedźwiedź, powiat limanowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zpokonina.bo.pl. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 12009110700000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce wynosiła 77, z czego 39 to uczennice, a 38 to chłopcy. Powiat limanowski ma zarejestrowane 39 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 5376 uczniów w powiecie przypada 39 innych gimnazjów (137,85 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2008-3.550.31-1.92
2009-5.22-0.99-0.43
2010-5.3-1.84-3.93
20110.160.31-0.42
Rok Szkoła Gmina Powiat
2008-9.01-0.79-3.6
2009-10.42-1.71-0.8
2010-8.52-2.2-5.05
2011-0.45-0.35-1.27

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa