Przedszkole Nr 18 Im. Marii Montessori W Stalowej Woli


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 18 Im. Marii Montessori W Stalowej Woli

Patron Maria Montessori

Adres Przedszkole Nr 18 Im. Marii Montessori W Stalowej Woli

Poniatowskiego 33
Miejscowość Stalowa Wola
Kod pocztowy 37-450
Gmina miasto Stalowa Wola
Powiat stalowowolski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 18 Im. Marii Montessori W Stalowej Woli

158421111
Regon 83022081600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 18 Im. Marii Montessori W Stalowej Woli znajduje się w miejscowości Stalowa Wola pod adresem Poniatowskiego 33. Numer tel. do przedszkola to 158421111. Faks: 158421111. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Stalowa Wola, powiat stalowowolski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.p18montessori.stalowa-wola.pl. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 83022081600000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 102, z czego 52 to uczennice, a 50 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 8. Powiat stalowowolski ma zarejestrowane 32 przedszkola, a województwo podkarpackie - 602. Na 1997 uczniów w powiecie przypada 32 innych przedszkoli (62,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Stalowa Wola: 22
  • w gminie Stalowa Wola: 22
  • powiat stalowowolski: 41
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa