Gimnazjum W Krzywaczce


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Krzywaczce

Patron 0

Adres Gimnazjum W Krzywaczce

0 41
Miejscowość Krzywaczka
Kod pocztowy 32-442
Gmina Sułkowice
Powiat myślenicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Krzywaczce

122730030
Strona
Regon 35675641700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Krzywaczce znajduje się w miejscowości Krzywaczka pod adresem 41. Numer telefonu do szkoły to 122730030. Numer faksu: 122730031. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Sułkowice, powiat myślenicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zpokrzywaczka.sulkowice.pl. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 35675641700000.

Kształcenie w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 87, z czego 44 stanowiły uczennice, a 43 to uczniowie. Powiat myślenicki ma zarejestrowane 29 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 4610 uczniów w powiecie przypada 29 innych jednostek gimnazjalnych (158,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.971.031.87
20065.670.651.64
20076.721.563.07
20085.291.612.33
20095.711.861.39
20103.370.19-0.07
20113.531.980.21
Rok Szkoła Gmina Powiat
20059.121.073.56
20068.881.794.22
20074.911.211.56
20085.311.361.74
20098.472.041.23
201010.151.13.95
20116.720.871.73

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa