Przedszkole Publiczne Nr 16


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 16

Adres Przedszkole Publiczne Nr 16

os. Pułanki 6
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 16

412620976
Strona
Regon 29001472100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 16 znajduje się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem os. Pułanki 6. Numer tel. do przedszkola to 412620976. Numer fax: 412620976. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.pp16.oodn.pl. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 29001472100000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających edukację w placówce była równa 145, z czego 67 to dziewczynki, a 78 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,33. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 18 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1718 uczniów w powiecie przypada 18 innych przedszkoli (95,44 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • w gminie Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa