Przedszkole Publiczne W Borkach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Borkach

Patron 000000000000

Adres Przedszkole Publiczne W Borkach

164
Miejscowość Borki
Kod pocztowy 33-230
Gmina Szczucin
Powiat dąbrowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Borkach

146431229
Regon 85178530900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Borkach znajduje się w miejscowości Borki pod adresem 164. Nr tel. do przedszkola to 146431229. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Szczucin, powiat dąbrowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85178530900000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 31, z czego 13 stanowiły uczennice, a 18 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 4 nauczycieli, z czego 3 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 3. Powiat dąbrowski ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 1164 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (61,26 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Borki: 1
  • w gminie Szczucin: 7
  • powiat dąbrowski: 37
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa