Przedszkole Nr 214 Im. Janiny Krzemińskiej


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 214 Im. Janiny Krzemińskiej

Patron Janina Krzemińska

Adres Przedszkole Nr 214 Im. Janiny Krzemińskiej

Czumy 6
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-355
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 214 Im. Janiny Krzemińskiej

226651758
Strona
Regon 01300134000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 214 Im. Janiny Krzemińskiej znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Czumy 6. Telefon do przedszkola to 226651758. Numer fax: 226651758. Placówka przedszkolna działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.przedszkole214.waw.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01300134000000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce to 318, z czego 152 stanowiły uczennice, a 166 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 29 nauczycieli, z czego 27 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 13,5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole