Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 82


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 82

Patron PROF.TADEUSZ KOTARBIŃSKI

Adres Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 82

WALERIANA CZUMY 8
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-355
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 82

226651438
Strona
Regon 01628125100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 82 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem WALERIANA CZUMY 8. Numer telefonu do gimnazjum to 226651438. Numer fax: 226650738. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gim82bem.edupage.org. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 01628125100000.

Pobieranie nauki w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów uczących się w placówce to 369, z czego 165 to uczennice, a 204 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 46 nauczycieli, z czego 32 na pełen etat oraz 14 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 2,29. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych jednostek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.675.665.66
20065.775.065.06
20078.266.226.22
20083.895.455.45
20095.994.194.19
20103.744.184.18
20116.364.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
20058.85.215.21
20064.116.086.08
20079.335.945.94
20083.335.595.59
20096.74.894.89
20104.34.84.8
20117.094.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum