Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty


Najważniejsze informacje - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Adres Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Powstańców Śląskich 70
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-381
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ ZEAS (zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół)
Uprawnienia publiczna

Telefon Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

225337890
Regon 01574053800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - opis placówki

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty to instytucja publiczna, której głównym zadaniem jest zarządzanie finansami w obszarze oświaty na terenie określonej dzielnicy. Biuro jest odpowiedzialne za dystrybucję funduszy oświatowych, zarówno tych pochodzących z budżetu państwa, jak i z innych źródeł. Placówka ta zajmuje się również kontrolą wydatków szkół i innych placówek oświatowych, a także monitoruje ich sytuację finansową. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty jest również odpowiedzialne za przygotowywanie i realizację budżetu oświaty na poziomie dzielnicy. Biuro współpracuje z dyrektorami szkół i innych placówek oświatowych, a także z organami samorządu terytorialnego. Wszystko to ma na celu zapewnienie, że fundusze przeznaczone na oświatę są wykorzystywane w sposób efektywny i zgodny z prawem.

2. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - dokładny adres

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty mieści się w Warszawie, w dzielnicy Wola, przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Kod pocztowy to 01-381. Warszawa jest stolicą województwa mazowieckiego i jest miastem na prawach powiatu.

3. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - dane kontaktowe

Jeżeli chcesz skontaktować się z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty, możesz to zrobić telefonicznie. Numer telefonu do biura to 22 533 78 90. Jeżeli preferujesz kontakt faksem, numer to 22 533 79 85.

4. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - dodatkowe informacje

Numer REGON Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty to 01574053800000. Jest to unikalny numer identyfikacyjny, który jest przypisywany każdej jednostce gospodarczej w Polsce. Jak już wspomniano, Warszawa jest miastem na prawach powiatu. Oznacza to, że ma ona większą autonomię niż zwykłe gminy i może samodzielnie podejmować decyzje w wielu sprawach, w tym również w obszarze oświaty. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty jest instytucją publiczną. Oznacza to, że jest finansowane z budżetu państwa i działa na rzecz społeczności lokalnej. Jego działalność jest transparentna i podlega kontroli organów państwowych.

Mapa