Przedszkole Nr 155


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 155

Patron POLANIE

Adres Przedszkole Nr 155

os. Winiary 2
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 60-665
Gmina miasto Poznań
Powiat Poznań
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 155

618233131
Regon 30161407700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 155 mieści się w miejscowości Poznań pod adresem os. Winiary 2. Numer tel. do przedszkola to 618233131. Fax: 618406124. Placówka przedszkolna mieści się na terenie gminy Poznań, powiat Poznań , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 30161407700000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 159, z czego 85 to uczennice, a 74 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 18 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 18. Powiat poznań ma zarejestrowane 221 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 13527 uczniów w powiecie przypada 221 innych przedszkoli (61,21 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 74,47 (81467 przedszkolaków na 1094 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Poznań: 224
  • w gminie Poznań: 224
  • powiat Poznań: 224
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa