Przedszkole Gminne


Najważniejsze informacje - Przedszkole Gminne

Adres Przedszkole Gminne

9
Miejscowość Bonin
Kod pocztowy 76-009
Gmina Manowo
Powiat koszaliński
Województwo zachodniopomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Gminne

943410100
Regon 33128083600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Gminne znajduje się w miejscowości Bonin pod adresem 9. Nr tel. do przedszkola to 943410100. Numer fax: 943410100. Placówka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Manowo, powiat koszaliński , województwo zachodniopomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 33128083600000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 120, z czego 62 stanowiły uczennice, a 58 stanowili chłopcy. Powiat koszaliński ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo zachodniopomorskie - 413. Na 1093 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (84,08 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 71,81 (29658 przedszkolaków na 413 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Bonin: 2
  • w gminie Manowo: 5
  • powiat koszaliński: 40
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Mapa