Gimnazjum Im. Bł. Marii Karłowskiej


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Bł. Marii Karłowskiej

Patron bł. Maria Karłowska

Adres Gimnazjum Im. Bł. Marii Karłowskiej

Piątkowska 148
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 60-650
Gmina miasto Poznań
Powiat Poznań
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Im. Bł. Marii Karłowskiej

618233582
Regon 00647251000050
Organ prowadzący Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej

Gimnazjum Im. Bł. Marii Karłowskiej znajduje się w miejscowości Poznań pod adresem Piątkowska 148. Nr tel. do szkoły to 618233582. Faks: 618233582. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Poznań, powiat Poznań , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest organizacje wyznaniowe. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00647251000050. Jednostka rejestrująca dla Gimnazjum Im. Bł. Marii Karłowskiej to miasto na prawach powiatu.

Pobieranie nauki w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat poznań ma zarejestrowane 91 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 12852 uczniów w powiecie przypada 91 innych szkół gimnazjalnych (141,23 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.826.826.82
20061.375.165.16
2007-3.366.716.71
20081.065.495.49
2009-0.325.335.33
20105.335.785.78
2011-6.245.015.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-9.125.825.82
2006-5.056.46.4
2007-12.035.565.56
2008-4.955.035.03
2009-66.096.09
2010-2.056.126.12
2011-11.784.734.73

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa