Przedszkole Miejskie Nr.12"niezapominajka" W Słupsku


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr.12"Niezapominajka" W Słupsku

Adres Przedszkole Miejskie Nr.12"Niezapominajka" W Słupsku

Koszalińska 9A
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr.12"Niezapominajka" W Słupsku

598438784
Strona
Regon 77072139300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr.12"niezapominajka" W Słupsku znajduje się w miejscowości Słupsk pod adresem Koszalińska 9A. Numer telefonu do przedszkola to 598438784. Nr fax: 598438784. Przedszkole ma lokalizację na terytorium gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.przedszkole12slupsk.cba.pl. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 77072139300000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 138, z czego 63 to uczennice, a 75 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 10. Powiat słupsk ma zarejestrowane 32 przedszkola, a województwo pomorskie - 702. Na 2197 uczniów w powiecie przypada 32 innych przedszkoli (68,66 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 43,55 (30569 przedszkolaków na 702 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Słupsk: 36
  • w gminie Słupsk: 36
  • powiat Słupsk: 36
  • województwo pomorskie: 749

Mapa