Policyjne Liceum Ogólnokształcące W Słupsku


Najważniejsze informacje - Policyjne Liceum Ogólnokształcące W Słupsku

Adres Policyjne Liceum Ogólnokształcące W Słupsku

Koszalińska 9
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Policyjne Liceum Ogólnokształcące W Słupsku

598456070
Regon 77096288900119
Organ prowadzący ZespółSzkółInformatycznychM.ŁachJ.StępnikW.Stępnik

Policyjne Liceum Ogólnokształcące W Słupsku znajduje się w miejscowości Słupsk pod adresem Koszalińska 9. Numer telefonu do szkoły to 598456070. Nr faksu: 598482603. Szkoła licealna działa na terytorium gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Portal internetowy liceum znajdziemy pod adresem www.zsi.slupsk.pl. Liceum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 77096288900119. Instytucja rejestracyjna dla Policyjne Liceum Ogólnokształcące W Słupsku to miasto na prawach powiatu.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Są także klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Powiat słupsk ma zarejestrowane 32 licea, a województwo pomorskie - 346. Na 2022 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół licealnych (63,19 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 100,74 (34856 licealistów na 346 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 41,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 42,00 % -
język polski pisemny podstawowy 36 49,40 % -
język polski ustny podstawowy 36 76,30 % -
matematyka pisemny podstawowy 36 51,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 54,40 % -
język angielski ustny podstawowy 65,20 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 41,00 % 17 (z 30) 17 (z 30) 17 (z 30) 158 (z 218)
język niemiecki ustny podstawowy 42,00 % 18 (z 31) 18 (z 31) 18 (z 31) 144 (z 220)
język polski pisemny podstawowy 49,40 % 17 (z 39) 17 (z 39) 17 (z 39) 181 (z 366)
język polski ustny podstawowy 76,30 % 6 (z 40) 6 (z 40) 6 (z 40) 86 (z 365)
matematyka pisemny podstawowy 51,10 % 9 (z 39) 9 (z 39) 9 (z 39) 115 (z 367)
język angielski pisemny podstawowy 54,40 % 19 (z 38) 19 (z 38) 19 (z 38) 211 (z 356)
język angielski ustny podstawowy 65,20 % 12 (z 38) 12 (z 38) 12 (z 38) 113 (z 352)

Mapa