Ii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Ii Liceum Ogólnokształcące

Adres Ii Liceum Ogólnokształcące

GRUNWALDZKA 11
Miejscowość Łańcut
Kod pocztowy 37-100
Gmina miasto Łańcut
Powiat łańcucki
Województwo podkarpackie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Liceum Ogólnokształcące

172252826
Regon 69168147600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Ii Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Łańcut pod adresem GRUNWALDZKA 11. Numer tel. do szkoły to 172252826. Szkoła licealna znajduje się na terenie gminy Łańcut, powiat łańcucki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 69168147600000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Powstały także klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, licealista ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 621, z czego 447 stanowiły licealistki, a 174 stanowili licealiści. Powiat łańcucki ma zarejestrowane 7 liceów, a województwo podkarpackie - 291. Na 1402 uczniów w powiecie przypada 7 innych licealnych szkół średnich (200,29 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 136,85 (39823 wychowanków w wieku licealnym na 291 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki ustny podstawowy 1 53,30 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 72,00 % -
język polski pisemny podstawowy 227 58,70 % 95,00 %
język polski ustny podstawowy 227 80,00 % 95,00 %
język rosyjski ustny podstawowy 4 63,30 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 4 64,80 % -
matematyka pisemny podstawowy 227 70,40 % 95,00 %
język angielski pisemny podstawowy 222 72,60 % -
język angielski ustny podstawowy 222 73,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki ustny podstawowy 53,30 % 1 (z 4) 1 (z 4) 2 (z 7) 112 (z 198)
język niemiecki pisemny podstawowy 72,00 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 7) 24 (z 200)
język polski pisemny podstawowy 58,70 % 2 (z 9) 2 (z 9) 4 (z 12) 60 (z 285)
język polski ustny podstawowy 80,00 % 2 (z 9) 2 (z 9) 3 (z 12) 89 (z 284)
język rosyjski ustny podstawowy 63,30 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 18 (z 48)
język rosyjski pisemny podstawowy 64,80 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 13 (z 48)
matematyka pisemny podstawowy 70,40 % 2 (z 9) 2 (z 9) 2 (z 12) 44 (z 285)
język angielski pisemny podstawowy 72,60 % 2 (z 9) 2 (z 9) 2 (z 12) 57 (z 281)
język angielski ustny podstawowy 73,10 % 2 (z 9) 2 (z 9) 3 (z 12) 58 (z 279)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa