Niepubliczne Przedszkole W Podgórzu


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole W Podgórzu

Adres Niepubliczne Przedszkole W Podgórzu

Podgórze 55
Miejscowość Podgórze
Kod pocztowy 27-440
Gmina Ćmielów
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna
Regon 29241889400034
Organ prowadzący Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Boria - Lemirze-Podgórz

Niepubliczne Przedszkole W Podgórzu znajduje się w miejscowości Podgórze pod adresem Podgórze 55. Przedszkole mieści się na terenie gminy Ćmielów, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 29241889400034. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczne Przedszkole W Podgórzu to gmina.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 18 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1718 uczniów w powiecie przypada 18 innych przedszkoli (95,44 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,01 (20730 przedszkolaków na 329 placówek).

Mapa