Gimnazjum Z Oddziałem Integracyjnym Im. Anny Nakwaskiej


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Z Oddziałem Integracyjnym Im. Anny Nakwaskiej

Patron Anna Nakwaska

Adres Gimnazjum Z Oddziałem Integracyjnym Im. Anny Nakwaskiej

Kochanowskiego 17
Miejscowość Mała Wieś
Kod pocztowy 09-460
Gmina Mała Wieś
Powiat płocki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Z Oddziałem Integracyjnym Im. Anny Nakwaskiej

242314101
Regon 61104349100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Z Oddziałem Integracyjnym Im. Anny Nakwaskiej znajduje się w miejscowości Mała Wieś pod adresem Kochanowskiego 17. Telefon do gimnazjum to 242314101. Fax: 242314101. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Mała Wieś, powiat płocki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem joomla.gimnazjummalawies.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 61104349100000.

Nauka w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 238, z czego 117 stanowiły dziewczynki, a 121 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 34 nauczycieli, z czego 24 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,4. Powiat płocki ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3605 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół gimnazjalnych (144,2 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Mała Wieś: 3
  • w gminie Mała Wieś: 5
  • powiat płocki: 65
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.11-3-3.11
2006-1.72-3.04-1.72
2007-1.08-4.08-1.08
2008-2.53-3.97-2.53
2009-4.18-3.11-4.18
2010-4.07-3.5-4.07
2011-4.51-3.47-4.51
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.91-2.96-4.91
2006-2.85-4.35-2.85
2007-4.69-3.55-4.69
2008-7.16-3.91-7.16
2009-1.08-3.01-1.08
2010-3.51-2.63-3.51
2011-3.2-1.83-3.2

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa