Gimnazjum W Iłowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Iłowie

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum W Iłowie

Płocka 14
Miejscowość Iłów
Kod pocztowy 96-520
Gmina Iłów
Powiat sochaczewski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Iłowie

242774123
Strona
Regon 01606359000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Iłowie mieści się w miejscowości Iłów pod adresem Płocka 14. Nr tel. do gimnazjum to 242774123. Faks: 242774123. Placówka gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Iłów, powiat sochaczewski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimilow.szkola.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01606359000000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 234, z czego 124 to uczennice, a 110 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,5. Powiat sochaczewski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2806 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (147,68 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Iłów: 3
  • w gminie Iłów: 7
  • powiat sochaczewski: 38
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.21-4.41-8.35
2006-4.5-2.49-7.46
2007-2.66-2.19-11.89
2008-4.86-2.05-8.37
2009-0.58-0.12-0.77
2010-1.59-1.78-7.44
2011-2.2-3.19-8.76
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.26-3.09-2.08
2006-0.76-1.05-8.81
2007-4.25-7.55-52.12
2008-1.43-2.22-9.82
2009-2.98-2.75-10.88
2010-0.67-2.46-9.22
2011-3.1-5.07-12.79

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa