Niepubliczne Przedszkole W Chocieszowie


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole W Chocieszowie

Adres Niepubliczne Przedszkole W Chocieszowie

Chocieszów 32
Miejscowość Chocieszów
Kod pocztowy 57-320
Gmina Szczytna
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczne Przedszkole W Chocieszowie

748681709
Regon 02072953000050
Organ prowadzący "Wśród Swoich"

Niepubliczne Przedszkole W Chocieszowie mieści się w miejscowości Chocieszów pod adresem Chocieszów 32. Telefon do przedszkola to 748681709. Fax: 748681709. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Szczytna, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 02072953000050. Organ rejestrujący dla Niepubliczne Przedszkole W Chocieszowie to gmina.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat kłodzki ma zarejestrowane 48 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 2825 uczniów w powiecie przypada 48 innych przedszkoli (58,85 na placówkę), a średnia w województwie to 65,66 (52201 dzieci w wieku przedszkolnym na 795 placówek).

Mapa