Szkoła Podstawowa Im.orła Białego


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im.orła Białego

Patron im. Orła Białego

Adres Szkoła Podstawowa Im.orła Białego

Kościelna 6
Miejscowość Szczytna
Kod pocztowy 57-330
Gmina Szczytna
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im.orła Białego

748683364
Regon 00055505700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im.orła Białego mieści się w miejscowości Szczytna pod adresem Kościelna 6. Nr tel. do szkoły to 748683364. Numer fax: 748683364. Jednostka szkolna znajduje się na obszarze gminy Szczytna, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00055505700000.

Szkoła Podstawowa Im.orła Białego rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce to 266, z czego 140 stanowiły dziewczynki, a 126 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 29 nauczycieli, z czego 27 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 13,5. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 56 szkół podstawowych, a województwo dolnośląskie - 793. Na 8166 uczniów w powiecie przypada 56 innych szkół podstawowych (145,82 na placówkę), a średnia w województwie to 202,45 (160540 dzieci w wieku szkolnym na 793 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Szczytna: 3
  • w gminie Szczytna: 3
  • powiat kłodzki: 64
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa