Przedszkole Publiczne Z Grupą żłobkową


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Z Grupą Żłobkową

Adres Przedszkole Publiczne Z Grupą Żłobkową

KRAKOWSKA 3
Miejscowość Duszniki-Zdrój
Kod pocztowy 57-340
Gmina miasto Duszniki-Zdrój
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Z Grupą Żłobkową

748669377
Regon 89004410000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Z Grupą żłobkową znajduje się w miejscowości Duszniki-Zdrój pod adresem KRAKOWSKA 3. Telefon do przedszkola to 748669377. Numer fax: 748669377. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Duszniki-Zdrój, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 89004410000000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających naukę w placówce była równa 133, z czego 67 to uczennice, a 66 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 48 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 2825 uczniów w powiecie przypada 48 innych przedszkoli (58,85 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Duszniki-Zdrój: 1
  • w gminie Duszniki-Zdrój: 1
  • powiat kłodzki: 64
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa