Gimnazjum Im. Dr. Józefa Matuszewskiego W Polanicy-zdroju


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Dr. Józefa Matuszewskiego W Polanicy-Zdroju

Patron dr Józef Matuszewski

Adres Gimnazjum Im. Dr. Józefa Matuszewskiego W Polanicy-Zdroju

Zdrojowa 34
Miejscowość Polanica-Zdrój
Kod pocztowy 57-320
Gmina miasto Polanica-Zdrój
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Dr. Józefa Matuszewskiego W Polanicy-Zdroju

748681410
Strona
Regon 89105065700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Dr. Józefa Matuszewskiego W Polanicy-zdroju mieści się w miejscowości Polanica-Zdrój pod adresem Zdrojowa 34. Numer telefonu do gimnazjum to 748681410. Numer faksu: 748681410. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Polanica-Zdrój, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem matuszewskigim.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 89105065700000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 159, z czego 85 to uczennice, a 74 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 5. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 43 gimnazja, a województwo dolnośląskie - 506. Na 4302 uczniów w powiecie przypada 43 innych placówek gimnazjalnych (100,05 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 153,38 (77610 dzieci w wieku gimnazjalnym na 506 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Polanica-Zdrój: 3
  • w gminie Polanica-Zdrój: 3
  • powiat kłodzki: 64
  • województwo dolnośląskie: 1134

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.95-1.6-1.13
2006-2.51-0.750.2
2007-2.55-2.262.07
20087.02-2.021.12
20092.25-1.825.87
20103.09-1.243.61
20116.88-0.465.57
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.65-2.34-0.16
2006-0.56-0.811.22
20072.71-2.031.69
20085.63-2.470.19
20091.52-2.144.99
20109.09-2.078.88
20113.44-0.194.15

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa