Przedszkole Nr 65 W Lublinie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 65 W Lublinie

Adres Przedszkole Nr 65 W Lublinie

Mariana Langiewicza 3A
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-032
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 65 W Lublinie

815330810
Regon 43103080000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 65 W Lublinie znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem Mariana Langiewicza 3A. Telefon do przedszkola to 815330810. Nr fax: 815330810. Przedszkole działa na obszarze gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 43103080000000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 101, z czego 48 stanowiły uczennice, a 53 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,33. Powiat lublin ma zarejestrowane 142 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 8063 uczniów w powiecie przypada 142 innych przedszkoli (56,78 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,26 (35731 przedszkolaków na 556 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa