Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Patron Powstańców Warszawy

Adres Gimnazjum Nr 2

Słowackiego 29
Miejscowość Skarżysko-Kamienna
Kod pocztowy 26-110
Gmina miasto Skarżysko-Kamienna
Powiat skarżyski
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

412531077
Regon 29109626000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 mieści się w miejscowości Skarżysko-Kamienna pod adresem Słowackiego 29. Numer tel. do gimnazjum to 412531077. Fax: 412531077. Szkoła gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 29109626000000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Wyniki testu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce wynosiła 371, z czego 203 to gimnazjalistki, a 168 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 39 nauczycieli, z czego 31 na cały etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 3,88. Powiat skarżyski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 2056 uczniów w powiecie przypada 15 innych placówek gimnazjalnych (137,07 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,77 (38341 dzieci w wieku gimnazjalnym na 256 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Skarżysko-Kamienna: 14
  • w gminie Skarżysko-Kamienna: 14
  • powiat skarżyski: 30
  • województwo świętokrzyskie: 584

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.25-1.92-3.26
20065.03-2.3-4.38
20076.99-2.14-4.66
20082.4-3.31-6.22
20093.7-2.62-5.83
20108.510.7-0.58
20117.35-2.2-4.11
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.35-4.77-5.94
20060.74-2.96-5.23
20075.2-3.23-5.26
20083.31-3.13-4.89
20094.5-0.42-1.7
201010.452.762.06
20115.97-1.42-2.5

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa