Niepubliczne Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum Nr 1

Adres Niepubliczne Gimnazjum Nr 1

Julianowska 66 c
Miejscowość Piaseczno
Kod pocztowy 05-500
Gmina Piaseczno
Powiat piaseczyński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Gimnazjum Nr 1

227153491
Regon 01604324400054
Organ prowadzący Maria Kalińska

Niepubliczne Gimnazjum Nr 1 mieści się w miejscowości Piaseczno pod adresem Julianowska 66 c. Telefon do szkoły to 227153491. Gimnazjum działa na obszarze gminy Piaseczno, powiat piaseczyński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 01604324400054. Organ rejestracyjny dla Niepubliczne Gimnazjum Nr 1 to gmina.

Pobieranie nauki w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat piaseczyński ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 4899 uczniów w powiecie przypada 33 innych gimnazjów (148,45 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Mapa