Publiczne Gimnazjum W Jastrzębiu


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Jastrzębiu

Patron ROMUALD TRAUGUTT

Adres Publiczne Gimnazjum W Jastrzębiu

14
Miejscowość Jastrzębie
Kod pocztowy 87-322
Gmina Bartniczka
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Jastrzębiu

564955712
Regon 87119591100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Jastrzębiu znajduje się w miejscowości Jastrzębie pod adresem 14. Nr tel. do szkoły to 564955712. Nr fax: 564955712. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Bartniczka, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 87119591100000.

Pobieranie nauki w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 164, z czego 83 to dziewczynki, a 81 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 22 nauczycieli, z czego 14 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,75. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 2783 uczniów w powiecie przypada 16 innych jednostek gimnazjalnych (173,94 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,3 (65113 dzieci w wieku gimnazjalnym na 422 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Jastrzębie: 1
  • w gminie Bartniczka: 3
  • powiat brodnicki: 30
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.03-2.911.03
2006-2.93-3.13-2.93
2007-1.41-2-1.41
20082.42-0.372.42
20092.96-0.142.96
20101.78-0.451.78
2011-0.030.33-0.03
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.72-1.48-0.72
2006-2.56-0.36-2.56
2007-2.6-1.45-2.6
20084.280.334.28
20092.770.732.77
20107.61.067.6
20111.260.791.26

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa