Gimnazjum Nr 5 W Zespole Szkół W Mazowieckim Centrum Rehabilitacji


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 5 W Zespole Szkół W Mazowieckim Centrum Rehabilitacji

Adres Gimnazjum Nr 5 W Zespole Szkół W Mazowieckim Centrum Rehabilitacji

Długa 40/42
Miejscowość Konstancin-Jeziorna
Kod pocztowy 05-510
Gmina Konstancin-Jeziorna
Powiat piaseczyński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 5 W Zespole Szkół W Mazowieckim Centrum Rehabilitacji

227547448
Regon 01554657500000
Organ prowadzący Samorząd województwa

Gimnazjum Nr 5 W Zespole Szkół W Mazowieckim Centrum Rehabilitacji mieści się w miejscowości Konstancin-Jeziorna pod adresem Długa 40/42. Numer telefonu do szkoły to 227547448. Numer fax: 227547448. Gimnazjum znajduje się na terytorium gminy Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest samorząd województwa. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 01554657500000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat piaseczyński ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 4899 uczniów w powiecie przypada 33 innych gimnazjów (148,45 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2002-13.58-13.58-13.58
2003-5.14-5.14-5.14
20042.712.712.71
2005-8.540.61.98
2006-9.34-0.460.24
2007-18.280.90.76
2010-8.093.95.46
Rok Szkoła Gmina Powiat
2002-12.51-12.51-12.51
2003-3.18-3.18-3.18
20042.982.982.98
2005-7.121.081.71
2006-9.33-0.470.31
2007-15.251.350.84
2010-16.264.555.69

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa