Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron św. Małgorzata z Kortony

Adres Gimnazjum

Zgoda 14
Miejscowość Piaseczno
Kod pocztowy 05-500
Gmina Piaseczno
Powiat piaseczyński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum

227370629
Strona
Regon 01206639500055
Organ prowadzący Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza

Gimnazjum znajduje się w miejscowości Piaseczno pod adresem Zgoda 14. Telefon do szkoły to 227370629. Nr fax: 227370629. Gimnazjum mieści się na obszarze gminy Piaseczno, powiat piaseczyński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest organizacje wyznaniowe. Stronę www placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem http://mos-piaseczno.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 01206639500055. Organ rejestrujący dla Gimnazjum to powiat ziemski.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat piaseczyński ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 4899 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół gimnazjalnych (148,45 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-10.720.61.69
2006-11.65-0.46-0.53
2007-10.280.92.35
2008-9.682.463.69
20099.763.332.26
201015.93.93.79
2011-12.693.064.91
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-18.461.081.26
2006-17.02-0.47-1
2007-15.711.353.2
2008-151.81.94
20097.271.921.52
2010-18.914.555.31
201115.573.254.64

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa