Gimnazjum W Chylicach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Chylicach

Patron Ksiądz Jan Twardowski

Adres Gimnazjum W Chylicach

Dworska 2
Miejscowość Chylice
Kod pocztowy 05-510
Gmina Piaseczno
Powiat piaseczyński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Chylicach

227564125
Strona
Regon 01606871200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Chylicach mieści się w miejscowości Chylice pod adresem Dworska 2. Numer tel. do gimnazjum to 227564125. Fax: 227502300. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Piaseczno, powiat piaseczyński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem http://szkola.konstancin.com. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01606871200000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 143, z czego 54 stanowiły dziewczynki, a 89 to chłopcy. Powiat piaseczyński ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 4899 uczniów w powiecie przypada 33 innych placówek gimnazjalnych (148,45 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.030.61.69
20062.3-0.46-0.53
20077.770.92.35
20088.532.463.69
20096.313.332.26
20106.213.93.79
201112.013.064.91
Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.781.081.26
20065.1-0.47-1
20077.961.353.2
20083.121.81.94
20095.241.921.52
20106.894.555.31
201114.163.254.64

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa