Zasadanicza Szkoła Zawodowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Zasadanicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Adres Zasadanicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Franciszkańska 2
Miejscowość Jarocin
Kod pocztowy 63-200
Gmina Jarocin
Powiat jarociński
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadanicza Szkoła Zawodowa Nr 2

627472240
Regon 25155380700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadanicza Szkoła Zawodowa Nr 2 znajduje się w miejscowości Jarocin pod adresem Franciszkańska 2. Telefon do szkoły to 627472240. Numer faksu: 627472240. ZSZ działa na terenie gminy Jarocin, powiat jarociński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły o profilu zawodowym odwiedzimy pod adresem www.zsp2jarocin.pl. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 25155380700000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i technikum, jednak tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje zawodowe, o ile wychowanek przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 495, z czego 155 stanowiły uczennice, a 340 to słuchacze. Powiat jarociński ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 520 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (104 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów na 179 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny rozszerzony 1 2,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 68 53,74 % 98,53 %
język polski pisemny rozszerzony 5 43,60 % -
język polski pisemny podstawowy 68 54,34 % 100,00 %
język polski ustny 68 76,54 % 100,00 %
język angielski ustny 30 44,40 % 80,00 %
język angielski pisemny rozszerzony 5 49,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 31 63,68 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny rozszerzony 2,00 % 6 (z 7) 6 (z 7) 6 (z 7) 186 (z 190)
matematyka pisemny podstawowy 53,74 % 4 (z 9) 4 (z 9) 4 (z 9) 109 (z 455)
język polski pisemny rozszerzony 43,60 % 4 (z 6) 4 (z 6) 4 (z 6) 155 (z 200)
język polski pisemny podstawowy 54,34 % 4 (z 9) 4 (z 9) 4 (z 9) 141 (z 527)
język polski ustny 76,54 % 5 (z 9) 5 (z 9) 5 (z 9) 81 (z 520)
język angielski ustny 44,40 % 5 (z 8) 5 (z 8) 5 (z 8) 266 (z 405)
język angielski pisemny rozszerzony 49,00 % 5 (z 6) 5 (z 6) 5 (z 6) 185 (z 219)
język angielski pisemny podstawowy 63,68 % 5 (z 8) 5 (z 8) 5 (z 8) 144 (z 409)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa