Publiczne Przedszkole Nr 1 "stokrotka" W Jarocinie


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Nr 1 "Stokrotka" W Jarocinie

Adres Publiczne Przedszkole Nr 1 "Stokrotka" W Jarocinie

Hallera 8a
Miejscowość Jarocin
Kod pocztowy 63-200
Gmina Jarocin
Powiat jarociński
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Nr 1 "Stokrotka" W Jarocinie

627472668
Strona
Regon 25158829500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole Nr 1 "stokrotka" W Jarocinie mieści się w miejscowości Jarocin pod adresem Hallera 8a. Numer telefonu do przedszkola to 627472668. Fax: 627472668. Placówka przedszkolna działa na obszarze gminy Jarocin, powiat jarociński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.stokrotkajarocin.pl. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 25158829500000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 165, z czego 88 stanowiły dziewczynki, a 77 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,67. Powiat jarociński ma zarejestrowane 24 przedszkola, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 1398 uczniów w powiecie przypada 24 innych przedszkoli (58,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 74,47 (81467 dzieci w wieku przedszkolnym na 1094 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Jarocin: 8
  • w gminie Jarocin: 14
  • powiat jarociński: 31
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa