Ii Liceum Profilowane


Najważniejsze informacje - Ii Liceum Profilowane

Adres Ii Liceum Profilowane

Konopczyńskiego 4
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-335
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum profilowane
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Liceum Profilowane

228264380
Strona
Regon 01582641200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Ii Liceum Profilowane znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Konopczyńskiego 4. Numer tel. do szkoły to 228264380. Nr fax: 228264380. Szkoła licealna funkcjonuje na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www liceum znajdziemy pod adresem www.konopczynski.com. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 01582641200000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją także klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, licealista ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych liceów (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Mapa