Xxxvii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Xxxvii Liceum Ogólnokształcące

Patron Jarosław Dąbrowski

Adres Xxxvii Liceum Ogólnokształcące

Świętokrzyska 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-360
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xxxvii Liceum Ogólnokształcące

228279577
Regon 00079892000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xxxvii Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Świętokrzyska 1. Numer tel. do szkoły to 228279577. Fax: 228279577. Szkoła licealna mieści się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.37lo.edu.pl. Szkoła licealna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00079892000000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone też klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 634, z czego 429 stanowiły wychowanki, a 205 stanowili wychowankowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 55 nauczycieli, z czego 32 na cały etat oraz 23 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,39. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych placówek licealnych (176,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 213 66,80 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 2 79,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 213 85,80 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 94,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 207 96,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 66,80 % 20 (z 238) 20 (z 238) 20 (z 238) 37 (z 778)
język rosyjski pisemny podstawowy 79,50 % 42 (z 99) 42 (z 99) 42 (z 99) 95 (z 395)
matematyka pisemny podstawowy 85,80 % 19 (z 238) 19 (z 238) 19 (z 238) 23 (z 784)
język niemiecki pisemny podstawowy 94,00 % 16 (z 126) 16 (z 126) 16 (z 126) 22 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 96,40 % 12 (z 234) 12 (z 234) 12 (z 234) 12 (z 767)

Mapa