Ap Edukacja -liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Chorzowie


Najważniejsze informacje - Ap Edukacja -Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Chorzowie

Adres Ap Edukacja -Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Chorzowie

Jana Faski 6/5
Miejscowość Chorzów
Kod pocztowy 41-500
Gmina miasto Chorzów
Powiat Chorzów
Województwo śląskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Ap Edukacja -Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Chorzowie

322413102
Regon 47327908501252
Organ prowadzący AP Edukacja Sp. z o.o.

Ap Edukacja -liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Chorzowie mieści się w miejscowości Chorzów pod adresem Jana Faski 6/5. Telefon do szkoły to 322413102. Faks: 322411253. Szkoła licealna mieści się na terytorium gminy Chorzów, powiat Chorzów , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Stronę www szkoły licealnej znajdziemy pod adresem www.apedukacja.pl. Szkoła licealna znajduje się w rejestrze pod numerem 47327908501252. Instytucja rejestrująca] dla Ap Edukacja -liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Chorzowie to miasto na prawach powiatu.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone też klasy dwujęzyczne, gdzie dane przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Powiat chorzów ma zarejestrowane 28 liceów, a województwo śląskie - 681. Na 2500 uczniów w powiecie przypada 28 innych szkół licealnych (89,29 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 90,85 (61866 uczniów na 681 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 2 26,00 % -
język polski pisemny podstawowy 2 45,00 % -
język polski ustny podstawowy 1 60,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 1 53,00 % -
język angielski ustny podstawowy 1 53,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 26,00 % 16 (z 19) 16 (z 19) 16 (z 19) 518 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 45,00 % 11 (z 21) 11 (z 21) 11 (z 21) 439 (z 644)
język polski ustny podstawowy 60,00 % 16 (z 21) 16 (z 21) 16 (z 21) 472 (z 641)
język angielski pisemny podstawowy 53,00 % 21 (z 26) 21 (z 26) 21 (z 26) 429 (z 652)
język angielski ustny podstawowy 53,00 % 17 (z 26) 17 (z 26) 17 (z 26) 392 (z 646)

Mapa