I Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące

Patron im. Bolesława Krzywoustego

Adres I Liceum Ogólnokształcące

Szarych Szeregów 15
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcące

598422217
Regon 77160326000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

I Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Słupsk pod adresem Szarych Szeregów 15. Numer telefonu do liceum to 598422217. Faks: 598422217. Liceum działa na obszarze gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www szkoły licealnej znajdziemy pod adresem www.lo1.slupsk.pl. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 77160326000000.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, absolwent ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 487, z czego 287 to uczennice, a 200 to licealiści. W liceum jest zatrudnionych łącznie 49 nauczycieli, z czego 29 na cały etat oraz 20 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,45. Powiat słupsk ma zarejestrowane 32 licea, a województwo pomorskie - 346. Na 2022 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół licealnych (63,19 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 100,74 (34856 licealistów na 346 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Słupsk: 36
  • w gminie Słupsk: 36
  • powiat Słupsk: 36
  • województwo pomorskie: 749

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki ustny podstawowy 68,50 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 69,30 % -
język polski pisemny podstawowy 160 69,30 % -
język polski ustny podstawowy 160 83,10 % -
język angielski ustny podstawowy 73,80 % -
język angielski pisemny podstawowy 90,60 % -
matematyka pisemny podstawowy 160 80,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki ustny podstawowy 68,50 % 5 (z 31) 5 (z 31) 5 (z 31) 48 (z 220)
język niemiecki pisemny podstawowy 69,30 % 4 (z 30) 4 (z 30) 4 (z 30) 44 (z 218)
język polski pisemny podstawowy 69,30 % 2 (z 39) 2 (z 39) 2 (z 39) 12 (z 366)
język polski ustny podstawowy 83,10 % 3 (z 40) 3 (z 40) 3 (z 40) 40 (z 365)
język angielski ustny podstawowy 73,80 % 5 (z 38) 5 (z 38) 5 (z 38) 60 (z 352)
język angielski pisemny podstawowy 90,60 % 1 (z 38) 1 (z 38) 1 (z 38) 17 (z 356)
matematyka pisemny podstawowy 80,70 % 1 (z 39) 1 (z 39) 1 (z 39) 18 (z 367)

Mapa