I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Im. Zjednoczonej Europy Sto W Słupsku


Najważniejsze informacje - I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Im. Zjednoczonej Europy Sto W Słupsku

Patron im. Zjednoczonej Europy

Adres I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Im. Zjednoczonej Europy Sto W Słupsku

Kilińskiego 41
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Im. Zjednoczonej Europy Sto W Słupsku

598422611
Strona
Regon 77094167000000
Organ prowadzący Samodzielne Koło Terenowe Nr 68 STO w Słupsku

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Im. Zjednoczonej Europy Sto W Słupsku mieści się w miejscowości Słupsk pod adresem Kilińskiego 41. Numer telefonu do szkoły to 598422611. Nr faksu: 598422611. Szkoła licealna działa na obszarze gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest organizacje społeczne. Stronę internetową szkoły licealnej można znaleźć pod adresem www.slo1.slupsk.pl. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 77094167000000. Organ rejestrujący dla I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Im. Zjednoczonej Europy Sto W Słupsku to miasto na prawach powiatu.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, licealista ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

Powiat słupsk ma zarejestrowane 32 licea, a województwo pomorskie - 346. Na 2022 uczniów w powiecie przypada 32 innych liceów (63,19 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 100,74 (34856 wychowanków w wieku licealnym na 346 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 7 46,00 % -
język polski pisemny podstawowy 7 55,60 % -
język polski ustny podstawowy 7 77,90 % -
język angielski ustny podstawowy 56,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 79,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 46,00 % 12 (z 39) 12 (z 39) 12 (z 39) 153 (z 367)
język polski pisemny podstawowy 55,60 % 7 (z 39) 7 (z 39) 7 (z 39) 95 (z 366)
język polski ustny podstawowy 77,90 % 5 (z 40) 5 (z 40) 5 (z 40) 73 (z 365)
język angielski ustny podstawowy 56,60 % 21 (z 38) 21 (z 38) 21 (z 38) 183 (z 352)
język angielski pisemny podstawowy 79,10 % 4 (z 38) 4 (z 38) 4 (z 38) 56 (z 356)

Mapa