Homosum Ośrodek Psychoedukacji


Najważniejsze informacje - Homosum Ośrodek Psychoedukacji

Adres Homosum Ośrodek Psychoedukacji

Św.Antoniego 10
Miejscowość Rybnik
Kod pocztowy 44-200
Gmina miasto Rybnik
Powiat Rybnik
Województwo śląskie
Typ Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Uprawnienia niepubliczna
Regon 27338936000000
Organ prowadzący Homosum Ośrodek Psychoedukacji

Homosum Ośrodek Psychoedukacji mieści się w miejscowości Rybnik pod adresem Św.Antoniego 10. Nr tel. do placówki to 324228607. Numer fax: 324228607. Placówka funkcjonuje na terenie gminy Rybnik, powiat Rybnik , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową placówki można znaleźć pod adresem www.homosum.pl. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 27338936000000. Organ rejestracyjny dla Homosum Ośrodek Psychoedukacji to miasto na prawach powiatu.

Powiat rybnik ma zarejestrowane 73 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo śląskie - 1742. Na 402 uczniów w powiecie przypada 73 innych placówek edukacyjnych (5,51 na placówkę), a średnia w województwie to 8,25 (14365 uczniów na 1742 placówek).

Mapa