Centrum Usług Językowych Albion S.c.


Najważniejsze informacje - Centrum Usług Językowych Albion S.c.

Patron Preason

Adres Centrum Usług Językowych Albion S.c.

Powstancow 1
Miejscowość Rybnik
Kod pocztowy 44-200
Gmina miasto Rybnik
Powiat Rybnik
Województwo śląskie
Typ Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Uprawnienia niepubliczna
Regon 27269492500000
Organ prowadzący Centrum Uslug Jezykowych ALBION S.C.

Centrum Usług Językowych Albion S.c. znajduje się w miejscowości Rybnik pod adresem Powstancow 1. Telefon do placówki to 324223202. Numer faksu: 324330315. Placówka funkcjonuje na terytorium gminy Rybnik, powiat Rybnik , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Portal internetowy placówki odwiedzimy pod adresem www.albionplanet.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 27269492500000. Instytucja rejestracyjna dla Centrum Usług Językowych Albion S.c. to miasto na prawach powiatu.

Powiat rybnik ma zarejestrowane 73 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo śląskie - 1742. Na 402 uczniów w powiecie przypada 73 innych placówek edukacyjnych (5,51 na placówkę), a średnia w województwie to 8,25 (14365 słuchaczy na 1742 placówek).

Mapa