Specjalny Ośrodek Szkono - Wychowawczy


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkono - Wychowawczy

Adres Specjalny Ośrodek Szkono - Wychowawczy

Piasta 35
Miejscowość Rybnik
Kod pocztowy 44-200
Gmina miasto Rybnik
Powiat Rybnik
Województwo śląskie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkono - Wychowawczy

324222386
Regon 24180629700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Specjalny Ośrodek Szkono - Wychowawczy znajduje się w miejscowości Rybnik pod adresem Piasta 35. Numer tel. do placówki to 324222386. Nr fax: 324222386. Placówka ma lokalizację na obszarze gminy Rybnik, powiat Rybnik , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 24180629700000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 53 nauczycieli, z czego 52 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na ucznia przypada 2,3 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 52. Powiat rybnik ma zarejestrowane 73 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo śląskie - 1742. Na 402 uczniów w powiecie przypada 73 innych placówek edukacyjnych (5,51 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,25 (14365 wychowanków na 1742 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Rybnik: 54
  • w gminie Rybnik: 54
  • powiat Rybnik: 54
  • województwo śląskie: 2020

Mapa