Specjalny Ośrodek Szkono - Wychowawczy


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkono - Wychowawczy

Adres Specjalny Ośrodek Szkono - Wychowawczy

Piasta 35
Miejscowość Rybnik
Kod pocztowy 44-200
Gmina miasto Rybnik
Powiat Rybnik
Województwo śląskie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkono - Wychowawczy

324222386
Regon 24180629700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy to placówka edukacyjno-wychowawcza, która zajmuje się wszechstronnym rozwojem dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej. Ośrodek stawia sobie za cel zapewnienie uczniom odpowiedniego wsparcia oraz możliwości rozwoju, aby mogli osiągnąć jak największy potencjał. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy mieści się pod adresem Piasta 35, w Rybniku, 44-200, województwo śląskie. Lokalizacja placówki jest dogodna i łatwo dostępna zarówno dla uczniów, jak i ich opiekunów. Aby skontaktować się z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, można dzwonić pod numer telefonu 324222386. Pracownicy placówki służą pomocą i informacjami, aby zapewnić jak najlepsze warunki nauki i rozwoju dla swoich podopiecznych. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest placówką publiczną, działającą na podstawie przepisów prawa oświatowego. Oznacza to, że jest finansowany ze środków publicznych i podlega odpowiednim kontrolom i standardom jakości. Dzięki temu rodzice mogą mieć pewność, że ich dzieci otrzymują wysokiej jakości opiekę i edukację. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pracują wykwalifikowani nauczyciele i specjaliści, którzy indywidualnie dostosowują program nauczania do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Dzięki temu dzieci i młodzież mają szansę rozwijać swoje umiejętności i zdolności w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Placówka oferuje różnorodne zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i rekreacyjne, które mają na celu rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych i intelektualnych uczniów. Dzięki temu mogą oni zdobywać nowe doświadczenia, rozwijać swoje zainteresowania i budować pozytywne relacje z rówieśnikami. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy współpracuje z rodzicami i opiekunami uczniów, aby zapewnić kompleksowe wsparcie i pomoc w procesie edukacji i wychowania. Dzięki partnerskiej współpracy między szkołą a domem, dzieci i młodzież mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu i samodzielność w życiu. Warto podkreślić, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dba o to, aby każdy uczeń był traktowany indywidualnie i z szacunkiem, z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości. Dzięki temu każde dziecko ma szansę rozwijać się i osiągać sukcesy, niezależnie od swoich ograniczeń czy trudności. Podsumowując, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy to miejsce, gdzie każde dziecko i młodzież mają szansę na wszechstronny rozwój i wsparcie w procesie nauki i wychowania. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze, różnorodnym zajęciom i partnerskiej współpracy z rodzicami, placówka zapewnia optymalne warunki do rozwoju i osiągania sukcesów.

Mapa