Centrum Doradztwa I Kształcenia Kadr Sp.j.


Najważniejsze informacje - Centrum Doradztwa I Kształcenia Kadr Sp.j.

Adres Centrum Doradztwa I Kształcenia Kadr Sp.j.

MIKOŁOWSKA 18
Miejscowość Rybnik
Kod pocztowy 44-200
Gmina miasto Rybnik
Powiat Rybnik
Województwo śląskie
Typ Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Uprawnienia niepubliczna
Regon 24003396000000
Organ prowadzący Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr Sp. J.

Centrum Doradztwa I Kształcenia Kadr Sp.j. znajduje się w miejscowości Rybnik pod adresem MIKOŁOWSKA 18. Nr tel. do placówki to 324248571. Fax: 324248571. Placówka działa na terytorium gminy Rybnik, powiat Rybnik , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Witrynę internetową placówki można odwiedzić pod adresem www,cdikk. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 24003396000000. Instytucja rejestrująca] dla Centrum Doradztwa I Kształcenia Kadr Sp.j. to miasto na prawach powiatu.

Powiat rybnik ma zarejestrowane 73 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo śląskie - 1742. Na 402 uczniów w powiecie przypada 73 innych placówek edukacyjnych (5,51 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,25 (14365 kursantów na 1742 placówek).

Mapa